Titlul proiectului:

Cercetari inovative, multidisciplinare de investigare a efectelor probiotice ale unor noi tulpini de bacterii lactice si consortii

 

Acronim: PROLAB

Contract: 77/2012

Program: Parteneriate Proiecte Colaborative de Cercetare aplicativa – Competitia 2011

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0969

Perioada de derulare: 36 luni

Bugetul proiectului: 2000000 lei