Rezumat

Rezistenţa/multirezistenţa la antibiotice a tulpinilor bacteriene reprezintă o problemă majoră de sănătate publică atât în România cât şi la nivel mondial. În România există o tendinţă de creştere a incidenţei infecţiilor cu tulpini bacteriene înalt rezistente la antibiotice, tendinţă accentuată şi de  producerea de biofilme bacteriene la nivelul ţesuturilor sau a biomaterialelor utilizate în medicină. În ţara noastră problema dezvoltării de strategii alternative de prevenire şi tratament a infecţiilor cu tulpini bacteriene multirezistente sau  formatoare de biofilme este mai puţin studiată, în ciuda potenţialului aplicativ ridicat în biomedicină, cât şi a utilităţii acestor strategii în refacerea microbiotei normale după impactul negativ al administrării de antibiotice. Una dintre alternativele la tratamentele convenţionale este reprezentată de utilizarea produselor probiotice, care prin administrare în cantităţi adecvate conferă efecte benefice sănătăţii umane. Pentru utilizarea optimă a microorganismelor probiotice este necesară înţelegerea mecanismelor prin care acestea acţionează. Selecţia unei tulpini în vederea includerii ei într-un preparat probiotic trebuie realizată pe baza capacităţii acesteia de a induce o îmbunătăţire a răspunsului organismului gazdei fără a modifica însă homeostazia intestinală. Obiectivul principal al acestui proiect implică realizarea de studii complexe asupra tulpinilor bacteriene cu potenţial probiotic (bacterii lactice nou izolate) şi a consorţiilor bacteriene în vederea îmbunătăţirii protocoalelor experimentale privind selecţia optimă a probioticelor pentru uz uman, pe baza activităţii antiinfecţioase şi imunomodulatoare a acestora.

 

Plan de realizare

 

Etape/ Denumirea Activităţii

Partener implicat

Data de finalizare a etapei

Rezultate asteptate

 
 

Etapa I - 2012

Caracterizarea microbiologica compelxa a tulpinilor de bacterii lactice (BL) nou izolate

UB, IBB

15 dec 2012

Obtinerea unui stoc de bacterii lactice caracterizate din punct de vedere microbiologic

 

Etapa II - 2013

Caracterizarea activitatii probiotice a tulpinilor de BL utilizand metode conventionale si noile metodologii implementate

UB, IBB, INCDSB, USAMVB

15 dec 2013

Tulpini de BL caracterizate din punct de vedere al potentialului probiotic

 

Etapa III – 2014

Investigarea interactiunilor dintre consortii de bacterii lactice probiotice, celulele epiteliale şi imunitare

UB, IBB, INCDSB, USAMVB

15 dec 2014

Obtinerea unui consortiu de BL cu efect probiotic

 

Etapa IV – 2015

Evaluarea functionalitatii consortiului bazat pe tulpini de BL

UB, IBB

12 iul 2015

Obtinerea unui produs probiotic complex