Parteneri in proiect:

Coordonator: Universitatea din Bucuresti, Faculatea de Biologie - Departamentul de Genetica - UB 

Date de contact:  Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36 - 46,  sector 5, Bucuresti, Cod 050107 , tel: 0213077300, fax: 0213077354, e-mail: cercetare@unibuc.ro 

Director de proiect: Lector Dr. Diana Pelinescu (nascuta Smarandache)


Partener 1: Institutul de Biologie Bucuresti - IBB

Date de contact: Splaiul Independenţei nr. 296, Sector 6, Bucureşti, Cod 060031, tel: 021 221 92 02 fax: 021 221 90 71, e-mail: biologie@ibiol.ro

Responsabil din partea partenerului: CSI Dr. Medana Zamfir

 

Partener 2: Institul National de Cercetare Dezvoltare Stiinte Biologice Bucuresti - INCDSB

Date de contact: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Bucuresti, Cod 060031, tel: 0212207780; 0212200900;  fax: 0212207695; 0212200900, e-mail: office@dbio.ro,

Responsabil din partea partenerului: CSII Dr. Gabriela Paun

 

Partener 3: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti - USAMVB

Date de contact: Bd. Mărăşti nr. 59, Bucuresti,  Cod 011464, tel: 0 (21) 318 22 66, fax: 0 (21) 318 28 88, e-mail: post@info.usamv.ro

Responsabil din partea partenerului:Lecturer Dr. Emanuel Vamanu